vineri, 31 august 2012

Jurnalul Steluţei

* Acest text este un pamflet şi trebuie tratat ca atare* *Inspirat din melodiile celor de la "Fără Zahăr"*

   
                                                                                                                                         ****
    Azi l-am cunoscut pi Costel. Om straşnic... înalt ca bradu' şi subţâre ca coada vacii. E atât di frumos şi de drăgăstos mai ales după câteva pahare di ţuică.
Costel, om straşnic şi cu braţe puternici cosăşte în cel mai nibun mod posibil. Atunci când strigă el, toati vacile se aliniază... Atât îi de straşnic omu' ista. Când l-am văzut pi el, l-am uitat pi loc pi ninorocitu' di Ion.
Porcu' di Ion... M-o bătut până m-o băgat în spital. Două coasti rupte, un dinte sărit şi-un ochi învineţit. Nu vreau să-l mai văd pi porcu de Ion. Acum îl vreau pi Costel. Adică io îl ştiu pi Costel di la şcoală... Şi el m-o bătut la şcoală cu scaunu-n cap di mi l-o spart, mi-a dat foc la păr şi mi-a zburat câţiva dinţi din gurâ atunci când mi-o pus piedică de m-am dus cu gura 'ntr-o ţavă. Da' acuşa că nu mai sunt cu porcu di Ion, Costel merită toatâ atenţia mea.

                                                                                                                                         ****
    Azi iar l-am întâlnit pi Costel la cârciuma din sat. Mă dusăi acolo să-mi mai trag puţân sufletul după ce am tras la o sticlâ di ţuicâ pi marginea drumului... Şi mi s-o făcut inima cât un purici di pi Azor când îl văzui pi Costel cum şade el la masa din fund şi bea o ţuică mică. I-am zâmbit, astfel dezvelindu-mi doar cei şase dinţi... Doi jos, patru sus... Zâmbet straşnic... Mi-o zâmbit şi el... Mă aşezai lângă el la masă... Mirosu' lui mă îmbata mai tare decât ieram. Omu' ăsta-i bun la orice casă. Bea pânâ crapă. Şi porcu' di Ion bea... Da' porcu' di Ion îmi trăgea o bătaie di fiecari datâ când eu beam mai mult ca el... El era mai încet aşa... Până el bea un phărel, io beam douâ...
Am stat cu Costel până ne-o dat afară moş Grigore... Nu mai ţin minte ce s-o întâmplat mai departe... ştiu doar că mă trezii într-un şanţ... şi fără un dinte.

                                                                                                                                         ****
    M-am întâlnit din nou cu Costel. Era tot la cârciumă. Io m-am dus acolo doar să văd dacă era, da' dacă era acolo m-am aşezat la masâ cu el. Om straşnic la pahar. Bea di rupi. Ăsta da om... Din pahar în pahar Costel  mi-o zis că vrea să bem una mică-n spatele şurii... oare sâ mă duc?

                                                                                                                                         ****
    Costel m-o păcălit. M-am dus în şură cu el şi nu mi-o dat nicio ţuică... sau vin sau orice... În schimb mi-o dat hainili jos şi am făcut hâţa-hâţa pi furiş... O fost atât di fain... Costel mi-o promis că mâine o să-mi dea o ţuică di prune dacă mai vin iar aici... Oare să-l cred?

                                                                                                                                         ****
     Iar l-am crezut pâ Costel şi iar mă dusăi în şură... Iar nu mi-o dat nicio ţuică... dar mi-a dat iar hainili jos. Costel îi om straşnic până şi-n pantaloni...

                                                                                                                                        ****
    M-am hotărât. Mă mut la Costel după ce el ia actili di pi casă di la ta-su. Nu mai pot sta prin cârciumi cu iel. Trebuie sâ ne facem şi noi o familie... trebuie să ne punim la casa noastră şi sâ bem în linişte.  Nu mai suportăm sâ fim daţi afarâ de moş Grigore pi motiv că el închide.

                                                                                                                                        ****
    Ta-su lu' Costel nu se lasă uşor şi nu doreşte să-i dea actele pi casă lu' Costel. Costel mi-o zis că o să-l taie cu lama dacă nu-i dă actele pi casă.
Mama îi babâ şi nu mă vrea p'acasă cu Costel. Ea zice câ sâ ne ducem dracu amândoi...
Di necaz noi bem... şi hâţa-hâţa pi furiş în şura din fundu' curţii lu' Costel.

                                                                                                                                       ****
    Ta-su lu' Costel îi moş, iar io nu înţeleg pentru ce-i mai trebuie lui actili pi casă... El o zis că o să ne mutăm acolo când o muri el... Costel să gândeşti să-i dea foc lu' ta-su... sau să-l urce în căruţă şi să-l arunce într-o râpâ...
Costel îi om straşnic şi dăştept.

                                                                                                                                      ****
   E prima zi când stau cu Costel. Avem casa noastrâ. Deja vecinii vorbesc pi la colţuri... Da' nu-i bai, noi sântem fericiţi şi bem di fericire...
Pân' la urmă ta-su lu' Costel o murit di bună voie... sau poate din cauzâ că s-a intoxicat??!!... Io nu ştiu, Costel ştie... Acum nu mai facem hâţa-hâţa pi furiş în şurâ... E mai bine în pat... da' mari diferenţâ nu-i... Şi aci îs şoarici...

                                                                                                                                     ****
   Costel mi-o făcut azi o declaraţie di dragoste după ce o venit di la cârciumă din sat, doar ca să-l iert că s-a dus acolo fărâ mine. Mi-o zîs că eu îs gura lui dâ ţuică care îl face sâ bea şi mai mult... Şi mi-o mai zis că dacă mâ vede cu altu' îmi rupi coastili. Ştiu că io nu m-aş uita după altu' pentru câ pi Costel o sâ-l iubesc toatâ viaţa...

                                                                                                                                      ****
   Azi Costel s-o dus în fundu' curţii sâ cosască. Mai pi seară Costel m-o îngrijorat că nu mai apărea... Încercai să nimeresc uşa di la casă... şi împleticindu-mă am ajuns în fundu' curţii. Costel era mort di beat... Porcu' dracu'. O băut fără mini... Deci d'aia s-a dus porcu' ăsta în fundu' curţii, să bea, nu sâ cosască... Şi pânâ la urmâ... cine cosăşte-n decembrie?? Costel m-o minţi...  şi pentru asta mă duc să beau o sticlâ di vin.

                                                                                                                                    ****
   Costel m-o pocnit pentru prima datâ. Loveşte mai straşnic dicât porcu' di Ion. Mi-o mai sărit un dinti.
Scandalu' o-nceput când i-am zis că el o băut cu un pahar mai mult dicât mini. Atunci o ridicat mâna şi o luat de jos un lemn şi m-o pocnit în faţă. Da' când m-o văzut plinâ di sângi mi-o mai dat el un pahar di ţuică sâ beau... E aşa de atent Costel cu mini...

                                                                                                                                   ****
   Costel azi iar m-o bătut de mi-o învineţit un ochi atunci când i-am zis că io am băut tot vinu'. Om straşnic şi care să supârâ repidi... Costel şi-o adus aminte că ta-su, înainte sâ moarâ, o îngropat nişte sticli di vin în curte. Costel o luat lopata şi s-o apucat di săpat în curte. Ce om straşnic... În două ore o terminat şi de săpat şi de băut cele 6 sticli di vin. Costel îi praştie...

                                                                                                                                  ****
    Azi îs supărată. Nu am mai făcut nimic cu Costel. Duc lipsâ. Când vreau io, el îi atât di beat încât nu îşi poate mişca niciun degit. Costel îi porc...

                                                                                                                                  ****
    Aşa nu si mai poate. Nu am mai făcut nimic cu Costel de vreo câteva săptămâni.
La cârciumă lu' nea Grigore nu mai avem voie... că din cauza noastră moş Grigore o rămas şi fără ţuică şi fără vin. Acum mergim la cârciuma din deal, la nea Vasili.

                                                                                                                                 ****
   Azi am primit o scândurâ în cap di la Costel pentru câ iar am băut mai mult decât el. Omu' ăsta e atât de atent la ceea ci fac...
După ce m-o bătut cu scândura am făcut sex... pi podea... Am făcut sex pi podea pentru câ amândoi eram atât di beţi încât nu am mai nimerit patu'.

                                                                                                                                ****
   Credeam că dupâ ultima searâ lucrurile întri mini şi Costel s-au mai liniştit... da' nu a fost aşa... Azi iar m-o pocnit Costel... Di data asta m-o pocnit cu coada di topor câ nu am legat căţaua şi o tăbărât pi el când o venit beat di la cârciumă lu' nea Vasili. L-o muşcat zdravân di fund încât acum Costel al meu nu mai poa' sâ şazâ jos, pi scaun. Acu' bea din picioare... Om straşnic... numai el ştie cum îşi poate ţini echilibru' după alea câteva jumătăţi di ţuică băuti...

                                                                                                                                ****
   Azi Costel s-o bătut cu Gheorghe la cârciumă. O vinit o vecinâ la mini să-mi zâcă că Costel al meu e bâtut măr la cârciumă... Luai cu mini sticla di ţuică, doar nu era să o las acasă, şi m-am dus să-l culeg pi Costel. După douâ căzături şi un dinte zburat, am ajuns la cârciuma din deal a lu' nea Vasili. Costel al meu stătea întins pi podea, în timp ci restu' beau... Mă prăbuşii lângă al meu Costel şi scosă-i sticla di ţuică şi îi turnai una mică în gură... Imediat Costel s-o trezit şi mi-o luat sticla di ţuică din mână... Ăsta-i omu' mieu...

                                                                                                                               ****
   Costel al meu are acu' ochiu' vânăt din cauza lu' Gheorghe... Nici el nu ştie di la ce o pornit toatâ treaba... Costel di nervi m-o bătut... tare. Mi-o rupt mâna dreaptâ. Acu' duc paharu' la gurâ cu mâna stângâ. Cred că şi ăsta era planu' lui. Să-mi rupâ mâna şi să nu mai beau...

                                                                                                                               ****
   O trecut o lunâ şi io cu Costel nu am mai făcut ni'ca. Îmi e aşa di dor di acele vremuri când el m-o minţit câ-mi dă o ţuică doar dacâ mă duc cu el în şură...
Acu' bătăile îs regulate... Încep sâ cred că Costel al meu sâ trasformâ în porc.

                                                                                                                              ****
   Azi mi-o căzut ochii pi Gheorghe. Om fain... bea di rupe... şi îi atât de glumeţ... Îi zic câ îi dau o juma' di ţuicâ dacâ mergi cu mini în şurâ. Gheorghe o acceptat...

                                                                                                                              ****
   Huţa-huţa cu Gheorghe o fost straşnic... Acum nu ştiu cum sâ fac să-l mai aduc pi Gheorghe în şurâ şi sâ nu să prindă Costel...

                                                                                                                              ****
   Azi nu ştiu ce are Costel că tătă ziua o băut câte-un pic... înghiţind uşor... O fi aflat ceva? Da' dacâ afla mă bătea dija...

                                                                                                                             ****
   Azi Costel şi-o revenit şi s-o dus iar la cârciuma lu' nea Vasili. Io l-am adus pi Gheorghe... Când eram noi în toi apari Costel la geam cu toporu'-n mână. O ieşit măcel...

                                                                                                                            ****
   Acu' scriu di pi patul di spital... Costel e acu' la puşcărie pentru omor... că l-o znopit pi dragu' di Gheorghe... Gheorghe era atât di fain... Cu el mă simţeam femeie... Acu' stau pi pat în spital şi învăţ sâ scriu cu mâna stângâ şi sâ nimeresc rândurili... câ nu văd prea bini... atât îs di umflaţi ochii...
Mai bini rămâneam cu porcu' di Ion...
După ce ies din spital nu o sâ mă mai îndrăgostesc di nimeni... Nimini nu merită atenţia mea deplinâ... Toţi îs porci, asta-i clar...Jurnalul Steluţei încheiat...
9 comentarii:

 1. Imi place finalul(de fapt, imi place tot jurnalul, dar cel mai mult finalul:)) ):))

  RăspundețiȘtergere
 2. M-ai înveselit :))
  Ce mă obsedează pe mine e... cu câţi dinţi a rămas până la urmă Steluţa? =))

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mă bucur că te-am înveselit.
   Să sperăm că a mai rămas cu câţiva încât să-şi fi păstrat un zâmbet... superb :D.

   Ștergere
 3. Esti nemaipomenita, modul amuzant dar si ironia cu care ai tratat subiectul, tenta amuzanta cu putin specific Moldovenesc, sper sa nu ma insel, daca e asa scuze,,Umor si lucruri care te fac sa zambesti, e unu din blogurile care iti fac viata mai buna, felicitari pentru munca depusa ,,,Cu mult drag si simpatie Krisszu.

  RăspundețiȘtergere
 4. Merci pentru apreciere şi mă bucur că blogul meu îţi face viaţa mai bună :).
  Este cu puţin specific Modovenesc (parcă zici că aş vorbi de mâncare :)) ) pentru că mi se par mie amuzanţi oamenii ăştia :D, modul lor de a vorbi... e tare simpatic.

  RăspundețiȘtergere
 5. Da stiu, am rude:)..si de fiecare data cand merg acolo invat cuvinte noi;))..Sunt geniali,Oricum voiam sa iti multumesc si eu pentru scurta ta vizita in casuta mea , si sa iti mai spun ca esti bine venita oricand simti nevoia si ai ceva de spus:) Cu drag Krisszu:*

  RăspundețiȘtergere
 6. Strașnic Jurnalul Steluței : )) mi-a înveselit ziua!

  RăspundețiȘtergere

Zâmbeşte şi tastează!

 
Copyright (c) 2010 Zdrăngăneli and Powered by Blogger.